Aplikacje ingenium z wbudowanymi powiadomieniami

Najnowsza aktualizacja dla aplikacji dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS oraz Android przyniosła nowe udoskonalenia, umożliwiające użytkownikowi otrzymanie automatycznych powiadomienie o włamaniu lub alarmie technicznym. Użytkownik ma także również możliwość uzyskania informacji na temat wprowadzonych udoskonaleń w przyszłych aktualizacjach aplikacji. Przypominamy, że aplikacje pozwalają użytkownikowi na sterowania i monitorowania instalacji… więcej informacji →