Aplikacje ingenium z wbudowanymi powiadomieniami

Najnowsza aktualizacja dla aplikacji dla urządzeń z systemem operacyjnym iOS oraz Android przyniosła nowe udoskonalenia, umożliwiające użytkownikowi otrzymanie automatycznych powiadomienie o włamaniu lub alarmie technicznym. Użytkownik ma także również możliwość uzyskania informacji na temat wprowadzonych udoskonaleń w przyszłych aktualizacjach aplikacji.

Przypominamy, że aplikacje pozwalają użytkownikowi na sterowania i monitorowania instalacji w trybie lokalnym lub w trybie zdalnym, za pośrednictwem serwera WWW.

Aplikacje Ingenium są w pełni przystosowane do sterowania instalacją na protokół BUSing® jak również urządzeniami w standardzie KNX.